Գնումների համակարգող

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ՝   Նաիրա Մկրտչի Բաբայան