Դպրոցին տրամադրված լիցենզիաներ

Դպրոցին տրամադրված նախադպրոցական, տարրական ընդհանուր՝ 1-ին աստիճանի, հիմնական ընդհանուր՝ 2-րդ աստիճանի հանրակրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիաները: