Դպրոցի ծնողական խորհուրդ 2016-2017 ուստարի

Դպրոցի ծնողական խորհուրդը ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում դպրոցի ինչպես հասարակական կյանքում, այնպես ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և դպրոցի կառավարման այլ հարցերում: Ծնողական խորհուրդը իրականացնում է կանոնադրությամբ սահմանված բոլոր պարտականությունները: Դպրոցի ծնողները նաև օժանդակում են դասղեկներին արտադասարանական և արտադպրոցական միջոցառումներ կազմակերպելու և անցկացնելու հարցում:

                                ԴՊՐՈՑԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                      ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝

                                   

Գալստյան Հասմիկ Նվերի IX            Կարապետյան Աննա Ժորայի VIԱ

                                                            ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝

             

   Արեգնազ Մանվելի       Աննա Սուրենի            Լիաննա Մարտինի       Անի Արայիկի

   Սուքիասյան IԱ                                 Վարդանյան   IԲ                            Շահինյան IԳ                Հարությունյան Iռուս.

                                    

              Լուսինե Ռոմանի          Մարգարիտա Սիմոնի          Աննա  Գրիգորի

               Ավշարովա IIԱ                      Խոջայան IIԲ                         Թերզյան IIՌուս.

        

 Սեդա  Սոսի                 Աննա Աշոտի              Թեհմինա Ռոբերտի            Գոհար Վալերիի

Անտոնյան  IIIԱ           Նաղդալյան  IIIԲ                    Վանոյան IIIԳ                      Ասատրյան IIIՌուս.

           

Արեգնազ Մանվելի     Զինա  Բաղդասարի          Լիլիթ Գևորգի           Սոֆյա Ռադիկի

  Սուքիասյան  IVԱ                 Հարությունյան IVԲ                         Գևորգյան  IVԳ                            Բաբասիևա IVՌուս.

     

Թանգագին Վաղարշակի    Անուշ Գագիկի      Վիկտորյա Վրեժի        Արմինե Սամվելի

   Ենոքյան VԱ                        Սարուխանյան VԲ              Պապիկյան VԳ   Հարությունյան VՌուս.

   

   Անուշ Սերգեյի               Ալլա Յուրիի          Խանում Մուխայիլի      Քրիստինե Եփրեմի

  Հակոբյան VIԲ                 Վարտանովա VIՌուս.          Շառյան VIIԱ              Կիրակոսյան  VIIԲ

                                           

                   Քրիստինե  Հարությունի                    Լուսինե  Ալբերտի

                                Գալստյան VIIIԱ                                  Հակոբյան VIIIԲ