Հաշվապահական հաշվետվություններ

2019թ. IV եռամսյակի դրամական հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն

Սոցփաթեթի հաշվետվություն

2020թ. եկամուտների ու ծախսերի նախահաշվի նախագիծ

Սոցփաթեթի հաշվետվություն

2019թ. III եռամսյակի դրամական հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն

Սոցփաթեթի հաշվետվություն

2019թ.II եռամսյակի դրամական հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն

2019թ. I եռամսյակի դրամական հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն

Դրամական միջոցների մնացորդի վերաբերյալ բանկի քաղվածք

Տարիֆիկացիա 2018-2019ուստարվա հունվարի 1-ի դրությամբ

Հաստիքացուցակ

Սոցփաթեթ 2018

Դրամական հոսքեր IV եռամսյակ

2018թ. տարեվերջյան ճշտված նախահաշվի նախագծի տարբերակ

Որոշում տարիֆիկացիոն և հաստիքային ցուցակների վերաբերյալ

Տարիֆիկացիա 2018թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ

Հաստիքացուցակ 2018թ.սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ

2018թ. III եռամսյակի սոց փաթեթի վերաբերյալ հաշվետվություն

2018թ.IIIեռամսյակի դրամական հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն

2018թ.II եռամսյակի սոցփաթեթի վերաբերյալ  հաշվետվություն

2018թ. II եռամսյակի դրամական հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն

2018թ. I եռամսյակի ֆինանսատնտեսական հաշվետվությունները

Որոշում տարիֆիկացիոն և հաստիքային ցուցակների վերաբերյալ

Տարիֆիկացիա 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Հաստիքացուցակ 2018թ. հունվար

2017թ. IV եռամսյակի ֆինանսատնտեսական հաշվետվություն

2017թ. III եռամսյակի հաշվետվություններ

2017թ. II եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2017թ. I եռամսյակի ֆինանսական  հաշվետվություն

2016թ. I եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2016թ. II եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2016թ. III եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2016թ.IV եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2016թ. նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանսատնտեսագիտական արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

Կոմպլեկտավորում 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Տարիֆիկացիա 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Որոշում եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի հաստատման վերաբերյալ

2017թ.եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

2017թ.սոցփաթեթի շահառու աշխատակիցների ցուցակ

Որոշում հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակների հաստատման վերաբերյալ

2017թ. հաստիքացուցակ հունվարի 1-ի դրությամբ

Կոտայքի մարզպետի 2016թվականի փետրվարի 5-ի N31-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

Կոտայքի մարզպետարանի ենթակայության ՊՈԱԿ 2017թվ. հաստիքային ու տարիֆիկացիոն ցուցակները հաստատելու մասին

Կոտայքի մարզպետարանի ենթակայության ՊՈԱԿ 2017թվականի եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվները հաստատելու մասին

2017թ. I եռամսյակի ֆինանսական  հաշվետվություն