«ԱԲՈՎՅԱՆԻ Ն.ՎԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N5 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ

Հաշվապահական հաշվետվություններ

Հունվարի 27th, 2017

2019թ. I եռամսյակի դրամական հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն

Դրամական միջոցների մնացորդի վերաբերյալ բանկի քաղվածք

Տարիֆիկացիա 2018-2019ուստարվա հունվարի 1-ի դրությամբ

Հաստիքացուցակ

Սոցփաթեթ 2018

Դրամական հոսքեր IV եռամսյակ

2018թ. տարեվերջյան ճշտված նախահաշվի նախագծի տարբերակ

Որոշում տարիֆիկացիոն և հաստիքային ցուցակների վերաբերյալ

Տարիֆիկացիա 2018թ. սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ

Հաստիքացուցակ 2018թ.սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ

2018թ. III եռամսյակի սոց փաթեթի վերաբերյալ հաշվետվություն

2018թ.IIIեռամսյակի դրամական հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն

2018թ.II եռամսյակի սոցփաթեթի վերաբերյալ  հաշվետվություն

2018թ. II եռամսյակի դրամական հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն

2018թ. I եռամսյակի ֆինանսատնտեսական հաշվետվությունները

Որոշում տարիֆիկացիոն և հաստիքային ցուցակների վերաբերյալ

Տարիֆիկացիա 2018թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Հաստիքացուցակ 2018թ. հունվար

2017թ. IV եռամսյակի ֆինանսատնտեսական հաշվետվություն

2017թ. III եռամսյակի հաշվետվություններ

2017թ. II եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2017թ. I եռամսյակի ֆինանսական  հաշվետվություն

2016թ. I եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2016թ. II եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2016թ. III եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2016թ.IV եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություն

2016թ. նպատակային և ձեռնարկատիրական գործունեության տարեկան ֆինանսատնտեսագիտական արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

Կոմպլեկտավորում 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Տարիֆիկացիա 2017թ. հունվարի 1-ի դրությամբ

Որոշում եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի հաստատման վերաբերյալ

2017թ.եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ

2017թ.սոցփաթեթի շահառու աշխատակիցների ցուցակ

Որոշում հաստիքային և տարիֆիկացիոն ցուցակների հաստատման վերաբերյալ

2017թ. հաստիքացուցակ հունվարի 1-ի դրությամբ

Կոտայքի մարզպետի 2016թվականի փետրվարի 5-ի N31-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

Կոտայքի մարզպետարանի ենթակայության ՊՈԱԿ 2017թվ. հաստիքային ու տարիֆիկացիոն ցուցակները հաստատելու մասին

Կոտայքի մարզպետարանի ենթակայության ՊՈԱԿ 2017թվականի եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվները հաստատելու մասին

2017թ. I եռամսյակի ֆինանսական  հաշվետվություն

 

 

 

 

 

 

 

«ԱԲՈՎՅԱՆԻ Ն.ՎԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N5 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ