Թափուր աշխատատեղեր

 

ardir mrcuyti haytararutyan text

 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

   Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Աբովյանի Ն.Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի հայոց լեզվի և գրականության (29 դասաժամ,2 մասնագետ), ռուսաց լեզվի և գրականության(22), անգլերենի(8), մաթեմատիկայի(20), բնագիտության(22), ֆիզկուլտուրայի(8) ուսուցչի թափուր աշխատատեղերի  համար.

Ուսուցչի  պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է՝  ըստ դասաբաշխման:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝  գրավոր և բանավոր՝  ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝

 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1),
 2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ «Հանրակրթության մասին¦ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,
 3. Անձնագրի պատճենը,
 4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),
 5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները(դրանց առկայության դեպքում),
 6. Մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափի,
 7. Այլ պետությունների քաղաքացինեըը՝ ՀՀ –ում աշխատելու իրավունք,
 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև հոկտեմբերի 4-ը  ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 1000-1500-ը, բացի շաբաթ,կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային  օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի  ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա հոկտեմբերի 6-ին՝ ժամը  14:00 -ին, Կոտայքի մարզի <<Աբովյանի Ն.     Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում.

Հասցե՝  ք. Աբովյան Ռոսիա փ. 8/4

Էլ.հասցե՝  abovyan 5@schools.am

Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (0222)2-12-27 կամ (094)59-32-07,(055)59-32-07 հեռախոսահամարներով:

 

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

   Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Աբովյանի Ն.Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի երաժշտության (22.5 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:

     Ուսուցչի  պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է՝  ըստ դասաբաշխման:

            Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝  գրավոր և բանավոր՝  ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝

 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1),
 2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ «Հանրակրթության մասին¦ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,
 3. Անձնագրի պատճենը,
 4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),
 5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները(դրանց առկայության դեպքում),
 6. Մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափի,
 7. Այլ պետությունների քաղաքացինեըը՝ ՀՀ –ում աշխատելու իրավունք:
 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

     Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

     Փաստաթղթերը ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև սեպտեմբերի 20-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 1000-1500-ը, բացի շաբաթ,կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային օրերից: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի  ըստ կարգի:

     Մրցույթը տեղի կունենա ս/թ ՝ սեպտեմբերի 25-ին՝ ժամը 14:00-ին, Կոտայքի մարզի <<Աբովյանի Ն. Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում.

Հասցե՝  ք. Աբովյան Ռոսիա փ. 8/4

Էլ.հասցե՝  abovyan 5@schools.am

Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (0222)2-12-27 կամ (094)59-32-07,(055)59-32-07 հեռախոսահամարներով:

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Աբովյանի Ն.Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կենսաբանության  ուսուցչի թափուր աշխատատեղի համար:

     Ուսուցչի  պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է՝  ըստ դասաբաշխման:

            Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝  գրավոր և բանավոր՝  ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 

 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1,
 2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ «Հանրակրթության մասին¦ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ,
 3. Անձնագրի պատճենը,
 4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4),
 5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները(դրանց առկայության դեպքում),
 6. Մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափի.
 7. Այլ պետությունների քաղաքացինեըը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունք,
 8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ:

     Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

     Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև օգոստոսի 8-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ,կիրակի  և այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

     Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝  ըստ կարգի:

    Մրցույթը տեղի կունենա ս/թ ՝  օգոստոսի 15-ին՝ ժամը  14:00 -ին, Կոտայքի մարզի <<Աբովյանի Ն. Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում.

Հասցեն՝  ք. Աբովյան Ռոսիա փ. 8/4

Էլ.հասցե՝  abovyan 5@schools.am

Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (0222)2-12-27 կամ (094)59-32-07,(055)59-32-07 հեռախոսահամարներով:

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Աբովյանի Ն.Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի ՆԶՊ-ի (3 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:

     Ուսուցչի  պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է՝  ըստ դասաբաշխման:

            Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝  գրավոր և բանավոր՝  ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 

 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1)
 2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ «Հանրակրթության մասին¦ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ
 3. Անձնագրի պատճենը
 4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4)
 5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները(դրանց առկայության դեպքում),
 6. Մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափի.
 7. Այլ պետությունների քաղաքացինեըը՝ ՀՀ –ում աշխատելու իրավունք

    Մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պիտի ունենա պահեստազորի սպայի կոչում և տարածքային զինվորական կոմիսարիատի կողմից տրված տեղեկանք կամ ուղեգիր:

         Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև օգոստոսի   2-ը ներառյալ, ամեն օր՝  ժամը 1000-1500-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային  օրերից:

       Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝   ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա ս/թ՝ օգոստոսի 4-ին՝ ժամը 14:00-ին, Կոտայքի մարզի  <<Աբովյանի Ն. Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում.

Հասցե՝  ք. Աբովյան Ռոսիա փ. 8/4

Էլ.հասցե՝  abovyan 5@schools.am

http://abovyan5.schoolsite.am

    Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (0222)2-12-27 կամ (094)59-32-07,(055)59-32-07 հեռախոսահամարներով:

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Աբովյանի Ն.Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի ՆԶՊ-ի (3 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղի համար:

     Ուսուցչի  պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է՝  ըստ դասաբաշխման:

            Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝  գրավոր և բանավոր՝  ըստ ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում՝

 1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է (Ձև 1)
 2. Փաստաթուղթ(դիպլոմ)՝ Հանրակրթության մասին¦ ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ
 3. Անձնագրի պատճենը
 4. Ինքնակենսագրություն(Ձև 4)
 5. Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները(դրանց առկայության դեպքում)
 6. Մեկ լուսանկար՝ 3X4 չափի.
 7. Այլ պետությունների քաղաքացինեըը՝ ՀՀ –ում աշխատելու իրավունք

Մրցույթին մասնակցողը պարտադիր պիտի ունենա պահեստազորի սպայի կոչում և տարածքային զինվորական կոմիսարիատի կողմից տրված տեղեկանք կամ ուղեգիր:

Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերը ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև մայիսի 30-ը ներառյալ, ամեն օր՝  ժամը 1000-1500-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշխատանքային  օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի՝   ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա ս/թ ՝ հունիսի 5-ին՝ ժամը 14:00-ին, Կոտայքի մարզի <<Աբովյանի Ն. Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում.

Հասցե՝  ք. Աբովյան Ռոսիա փ. 8/4

Էլ.հասցե՝  abovyan 5@schools.am

http://abovyan5.schoolsite.am

    Տեղեկությունների համար զանգահարել՝ (0222)2-12-27 կամ (094)59-32-07,(055)59-32-07 հեռախոսահամարներով:

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ