Դպրոցի կառավարման խորհուրդ

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ 

Նախագահ                                            Քարտուղար

  ԱՆԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ            ՍԱԹԵՆԻԿ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

ՀԵՌ.(077) 01-22-70                          ՀԵՌ.(093) 90-56-03

      ՀԱՅԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ                             ԱՇԽԵՆ ԱԴԱՄՅԱՆ

ՀԵՌ.(055) 80-00-81                            ՀԵՌ.(093) 33-90-55

    ԶԱԲԵԼԱ ԱՎԱԳՅԱՆ                     ՆԵԼԼԻ  ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՀԵՌ.(094) 30-15-05                          ՀԵՌ.(098) 07-13-94

ԱՐՄԵՆ ՔՈՍԱԿՅԱՆ           ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀԵՌ.(093) 34-37-38                          ՀԵՌ.(077) 31-11-35

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 օգոստոսի 2018 թվականի N 222Ա 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 27-Ի N 266 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի, «Հանրակրթության մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետի, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2010 թվականի մարտի 18-ի N 113 -Ն հրամանի 1-ին կետով հաստատված կարգի 15-րդ կետի՝ որոշում եմ.

  1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետի 2010 թվականի հուլիսի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանի ենթակայության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում խորհուրդների անվանական կազմը հաստատելու և առաջին նիստերը գումարելու մասին» N 266 որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

15) 32-րդ կետում՝ «Աբովյանի Ն. Վանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց» բաժնում «Շիրինյան Տաթևիկ» և «Եղիազարյան Արմինե» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «Հակոբյան Հայկ» և «Ադամյան Աշխեն» բառերով:

 

  1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությանը` սույն որոշման մասին իրազեկել Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանի ենթակայության «Հրազդանի N 2 հիմնական դպրոց», «Հրազդանի Ա. Մռավյանի անվան N 4 հիմնական դպրոց», «Հրազդանի Հովհ. Թումանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց», «Հրազդանի Ա. Շիրակացու անվան N 6 հիմնական դպրոց», «Հրազդանի N 7 միջնակարգ դպրոց», «Հրազդանի Պ. Սևակի անվան N 8 հիմնական դպրոց», «Հրազդանի Հ. Պարոնյանի անվան N 12 հիմնական դպրոց», «Հրազդանի N 14 հիմնական դպրոց», «Ալափարսի միջնակարգ դպրոց», «Արզականի Խ. Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց», «Լեռնանիստի Ս. Նազարյանի անվան միջնակարգ դպրոց», «Ջրառատի միջնակարգ դպրոց», «Քաղսիի միջնակարգ դպրոց», «Եղվարդի Հ. Թադևոսյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց», «Նոր Հաճնի N 1 հիմնական դպրոց», «Արագյուղի «Տիգրանակերտ կրթահամալիր» միջնակարգ դպրոց», «Զորավանի միջնակարգ դպրոց», «Զովունու Ռ. Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ   դպրոց», «Մրգաշենի միջնակարգ դպրոց», «Նոր Գեղի N 1 միջնակարգ դպրոց», «Նոր Արտամետի միջնակարգ դպրոց», «Եղվարդի N 3 հիմնական դպրոց», «Նորգյուղի միջնակարգ դպրոց», «Ջրվեժի միջնակարգ դպրոց», «Ջրաբերի միջնակարգ դպրոց», «Գետարգելի հիմնական դպրոց», «Արամուսի Վ. Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց», «Արզնիի միջնակարգ դպրոց», «Բալահովիտի Ի. Վիրաբյանի անվան միջնակարգ դպրոց», «Աբովյանի N 2 հիմնական դպրոց», «Աբովյանի Ն. Վանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց», «Աբովյանի N 7 հիմնական  դպրոց», «Աբովյանի N 8 հիմնական դպրոց», «Աբովյանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N հատուկ (օժանդակ) դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կառավարման խորհուրդներին:
  2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

29 փետրվարի 2016 թվականի N 48-Ա

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 27-Ի N 266 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն <<Իրավական ակտերի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 956-Ն հրամանի 2-րդ կետը` որոշում եմ.

  1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետի 2010 թվականի հուլիսի 27-ի <<Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանի ենթակայության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում խորհուրդների անվանական կազմը հաստատելու և առաջին նիստերը գումարելու մասին>> N 266 որոշման առաջին կետով հաստատված հավելվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ համաձայն` հավելվածի:
  2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությանը ուսումնական հաստատությունների տնօրեններին իրազեկել խորհուրդների հաստատված անվանակազմի մասին և սահմանված կարգով ապահովել նիստերի կայացումը:
  3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրվանից:                                                        ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏ  Կ. ԳՈՒԼՈՅԱՆ

<<ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 27-Ի 266 ՈՐՈՇՄԱՆ

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ <<ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ>> ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌևՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿՈԼԵԳԻԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ` ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ

 

Հ/Հ Դպրոցի անվանումը Խորհրդի անդամներ մանկավարժական խորհրդից Խորհրդի անդամներ ծնողական խորհրդից Խորհրդի անդամներ վերադասից Խորհրդի անդամ համայնքի կողմից ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ներկայացուցիչ
 
1 Աբովյանի Ն.Վանյանի անվան N 5 հիմնական  դպրոց 1.Առուստամյան Ռիտա

2.Սաչախյան Սիլվա

 

1.Սուքիասյան Արեգնազ

2.Կարապետյան Աննա

1.Շիրինյան Տաթևիկ

2.Եղիազարյան Արմինե

1.Քոսակյան Արմեն 1.Հովհաննիսյան Էդգար

ՔԱՂՎԱԾՔ

  01.03.2016թ. կայացած նոր անվանակազմով կառավարման խորհրդի  նիստի N1(9)  արձանագրությունից.

 Նիստը գումարվել է 01.03.2016թ.:

Նիստին ներկա են ՀՀ մարզպետի 29.02.2016թ. N48-Ա  որոշմամբ հաստատված կառավարման խորհրդի նոր անվանակազմով բոլոր անդամները՝ Առուստամյան Ռիտա, Սաչախյան Սիլվա, Սուքիասյան Արեգնազ, Կարապետյան Աննա, Շիրինյան Տաթևիկ, Եղիազարյան Արմինե, Քոսակյան Արմեն, Հովհաննիսյան Էդգար: Նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում են նաև ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի ներկայացուցիչ Սմբատ Եղիազարյանը և դպրոցի գործադիր տնօրեն Էմին Եղիազարյանը: Նիստը վարում է կառավարման խորհրդի տարիքով ավագ՝ Սիլվա Սաչախյանը:

Օրակարգում`

1.  Կառավարման խորհրդի նախագահի և քարտուղարի ընտրություն:

2.  Կառավարման խորհրդի արձանագրությունների նոր մատյանը գործածութթյան մեջ դնելու և հին մատյանը գործածությունից հանելու մասին:

3.  Կառավարման խորհրդի աշխատակարգի հաստատում:

Լսեցին  – 1. Սիլվա Սաչախյանի ելույթը, վերջինս ներկայացրեց ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից 29.02.2016թ. N07/13.1/778-16 հանձնարարականը կառավարման խորհրդի նոր անվանական կազմով նիստի կայանալու պահանջի վերաբերյալ:Ելույթով հանդես եկավ նաև ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի ներկայացուցիչ Ս. Եղիազարյանը՝խորհրդի անդամներին ներկայացնելով,թե վերջիններս որ կառավարման մարմնի կողմից են առաջադրվել: Խորհրդի անդամները ծանոթացան միմյանց հետ, մտքեր փոխանակեցին:Այնուհետև անդրադառնալով օրակարգի հարցին՝ նիստի նախագահը առաջարկեց առաջադրել կառավարման խորհրդի նախագահի թեկնածուներ:ԱռաջադրվեցԱրմինե Սմբատի Եղիազարյանիթեկնածությունը՝ որպես կառավարման խորհրդի նախագահ,  վերջինս ներկայացրեց  իր կենսագրությունը: Փակ գաղտնի քվեարկությամբ ութ կողմ ձայնով կառավարման խորհրդի նախագահ ընտրվեց Արմինե Սմբատի Եղիազարյանը, որը և ընտրվեց որպես քարտուղար:

ՀՀ  Կոտայքի մարզպետարանի ներկայացուցիչը, կառավարման խորհրդի նորընտիր նախագահը և դպրոցի գործադիր տնօրենը առանձին-առանձին շնորհավորեցին կառավարման խորհրդի անդրանիկ նիստի մասնակիցներին,միմիյանց ցանկացան բեղմնավոր աշխատանք ի բարօրություն դպրոցի:

Առաջնորդվելով ՀՀ §Հանրակրթության մասին¦ օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետերի դրույթներով՝ հաստատության կառավարման խորհուրդը

Որոշում է

1.                  Հաստատել հաստատության կառավարման խորհրդի նախագահի ընտրության արդյունքները և խորհրդի նախագահ համարել ընտրված Արմինե Սմբատի Եղիազարյանին:

Լսեցին-2. Սիլվա Սաչախյանի ելույթը: Նա նշեց, որ 2007թ. դեկտմեբերի  15-ից գործածության մեջ է արձանագրությունների մատյանը, նչնայած այն հանգամանքին, որ ամբողջությամբ չի ավարտվելշ, սակայն առաջարկում է գործող արձանագրություների մատյանը գործածությունից հանել և ն որը դնել գործածության մեջ:Ելնելով կառավարման խորհրդի արձանագրությունների նոր մատյանը գործածության մեջ դնելու մասին կառավարմանխորհրդի անդամ Ս.Սաչախյանի զեկուցումից՝ դպրոցի կառավարման խորհուրդը

Որոշում է

2.                  2007թ. դեկտեմբերի 15-ից գործածվող արձանագրությունների մատյանը գործածությունից հանել և նորը դնել գործածության սկսված նոր կազմով կառավարման խորհրդի  առաջին նիստի արձանագրությունից 01.03.2016թ.:

Լսեցին 3. Նորընտիր կառավարման խորհրդի նախագահ Արմինե Եղիազարյանի ելույթը: Նա նշեց, որ խորհրդի հերթական նիստերը պետք է հրավիրել երեք ամիսը մեկ անգամ, յուրաքանչյուր երրորդ ամսվա վերջին շաբաթվա վերջին  աշխատանքային օրը:

2.Խորհրդի արտահերթ նիստերը պետք է հրավիրել գործող կարգի համաձայն:Առաջնորդվելով  ՀՀ <<Հանրակրթության մասին>> օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետերի դրույթներով՝ հաստատության կառավարման խորհուրդը

Որոշում է

3.                  Գործող կարգի համաձայն՝  հաստատել հաստատության կառավարման խորհրդի հետևյալ աշխատակարգ.

1.                  Խորհրդի հերթական նիստերը հրավիրել երեք ամիսը մեկ անգամ՝ յուրաքանչյուր երրորդ ամսվա վերջին շաբաթվա  աշխատանքային վերջին օրը, ժամը 15:00-ին:

2.                  Խորհրդի արտահերթ նիստերը հրավիրել գործող ակրգի համաձայն:

Խորհրդի նախագահ՝             Ա. Եղիազարյան

Քարտուղար՝             Ռ.Առուստամյան

Խորհրդի անդամի

 

ազգանունը,անունը,հայրանունը

Ծննդյան թիվը Կրթությունը Տարրակարգ գիտական կոչումը Ու՞մ կողմից է առաջադրվել Ո՞ր դաս.ծնողխորհրդի նախագահ է Աշխատանքի վայրը,պաշտոնը Աշխատանքային ստաժը տվյալ դպրոցում Հասցեն,հեռախոսի համարը
1. Առուստամյան Ռիտա Միշայի 1964թ. Բարձր. Մանկավարժական խորհուրդ N5 հիմն.դպրոց,

դասվար

4տ. Ք.Աբովյան

Հանրապ.16/29

(093)946549

2. Սաչախյան Սիլվա Արշակի 1957թ. Բարձր. Մանկավարժական խորհուրդ   N5 հիմն.դպրոց,

ուսուցիչ

30տ. Ք.Աբովյան

Բարեկամ.3/36

(055)733603

3. Սուքիասյան Արեգնազ Մանվելի 1985թ. Մ/Մ Ծնողական խորհուրդ IIIա Չի աշխատում   Ք.Աբովյան

Սարալանջ 30

(094)935749

4. Կարապետյան Աննա Ժորայի 1986թ. Մ/Մ Ծնողական խորհուրդ Vա Չի աշխատում   Ք.Աբովյան

Ռոսիա 8/3

(094)021079

5. Շիրինյան Տաթևիկ Լևոնի 1981թ. Բարձր. ՀՀ Կոտայքի մարզպետի   N3 մանկ.տնօրեն   Ք.Երևան

Մոլդ.60/54

(093)549367

6. Եղիազարյան Արմինե Սմբատի 1980թ. Բարձր. ՀՀ Կոտայքի մարզպետի   Գեղագիտ.դպրոցի տնօրեն   Կոտայքի մարզ

Վերին Պտղնի 3/7

(077)800302

 

7. Քոսակյան Արմեն Սուրենի 1984թ. Բարձր. Համայնք   Նոր Հաճընի դպ.

մարզիչ

  Ք.Աբովյան

4-րդ մ/շ 49/31

(055)473738

8. Հովհաննիսյան Էդգար Գագիկի 1980թ. Բարձր. ՀՀ ԿԳՆ   Անհատ ձեռներեց   Ք.Աբովյան

Եղբայրության 1/4

(077)717372