Կառավարման խորհրդի քաղվածքներ

Կառավարման խորհրդի N6 նիստի արձանագրությունից, կայացած՝ 19.12.2019թ.

Կառավարման խորհրդի N5 նիստի արձանագրությունից, կայացած՝ 11.12.2019թ.

Կառավարման խորհրդի N4 նիստի արձանագրությունից, կայացած՝ 20.11.2019թ.

Կառավարման խորհրդի N2 նիստի արձանագրությունից, կայացած՝ 03.10.2019թ.

Կառավարման խորհրդի N1 նիստի արձանագրությունից, կայացած՝ 12.09.2019թ.

Կառավարման խորհրդի N9 նիստի արձանագրությունից, կայացած՝ 15.04.2019թ.

Կառավարման խորհրդի N8(արտահերթ 6)նիստի արձանագրությունից կայացած՝ 13.02.2019թ.

Կառավարման խորհրդի N7(արտահերթ 5)նիստի արձանագրությունից կայացած՝ 23.01.2019թ.

Կառավարման խորհրդի քաղվածք N6 նիստից

Քաղվածք կառավարման խորհրդի N5 արտահերթ նիստից

քաղվածք կառավարման խորհուրդ N4

Կառավարման խորհրդի N3 արտահերթ նիստի արձանագրությունից

Քաղվածք կառավարման խորհրդի N2 նիստի արձանագրությունից

Քաղվածք կառավարման խորհրդի N1 նիստի արձանագրությունից

Քաղվածք N29(37)

Քաղվածք N28(36)

Քաղվածք N27(35)

Քաղվածք N26(34)

Քաղվածք N25(33)

Քաղվածք N24(32)