Հայտարարություններ

Ս/թ դեկտեմբերի 3-ին լրանում է աշակերտների ամենօրյա սնունդը /բուֆետ/ կազմակերպելու նպատակով Ա/Ձ-ի հետ կնքված վարձակալության պայմանագրի գործողության ժամկետը: Այդ գործընթացն ավելի թափանցիկ և հանրային դարձնելու նպատակով տնօրինությունը ակնկալում է վերոնշյալ ծառայություններ մատուցելու պատրաստակամություն ունեցող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանցից առաջարկներ ստանալ, որից հետո այդ առաջարկները կքննարկվեն և շահեկան տարբերակը կներկայացվի լիազոր մարմին: Առաջարկներն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև ս/թ նոյեմբերի 4-ը ներառյալ, ժամը՝ 14:00-ն: #Աբովյանիհինգերորդհիմնականդպրոց                  #Տնօրեն` Է.Եղիազարյան

                23.10.2019թ.

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<Աբովյանի Ն.Վանյանի անվան N5 հիմնական դպրոց>>ՊՈԱԿ-ին ժամանակավորապես անհրաժեշտ է <<Անգլերեն>> ուսումնական առարկայի փոխարինող ուսուցիչ:

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ս/թ նոյեմբերի 1-ին լրանում է աշակերտների ամենօրյա սնունդը(բուֆետ) կազմակերպելու նպատակով Ա/Ձ-ի հետ կնքված վարձակալության պայմանագրի ժամկետը:

Այդ գործընթացն ավելի թափանցիկ և հանրային դարձնելու նպատակով տնօրինությունը ակնկալում է վերոնշյալ ծառայություններ մատուցելու պատրաստակամություն ունեցող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանցից առաջարկներ ստանալ, որից հետո այդ առաջարկները կքննարկվեն և շահեկան տարբերակը կներկայացվի լիազոր մարմին:

Առաջարկներն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև ս/թ հոկտեմբերի 31-ը, ժամը՝ 14:00-ն: