Մրցույթներ, օլիմպիադաներ

Հոկտեմբերի 24-ին կազմակերպվեց «ՀՀ Ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության» մրցումների ներդպրոցական փուլը 1-6-րդ դասարանների աշակերտների շրջանում: