«ԱԲՈՎՅԱՆԻ Ն.ՎԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N5 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ

Տարեկան եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվներ

Սեպտեմբերի 20th, 2017

2019թ. եկամուտների և ծախսերի ամենամյա նախահաշվի նախագիծ

2019թ.եկամուտների և ծախսերի նախահաշվի նախագծի նախնական տարբերակըկառավարման խորհրդի կողմից հավանության արժանացած

2019թ. եկամուտների ու ծախսերի նախահաշվի նախագծի նախնական տարբերակ

2019թ. եկամուտների ու ծախսերի նախահաշվի նախագծի նախնական տարբերակը

2018թ. բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակ

2018թ. բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկման, դիտողությունների և առաջարկությունների,փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն

2018թ. բյուջեի նախագծի նախնական և փոփոխված վերջնական տարբերակ

2018թ. բյուջեի նախագծի վերջնական տարբերակ (կապված ֆինանսավորման չափի հետ)

2018թ. բյուջեի նախագծի վերջնականտարբերակ կապված ֆինանսավորման չափի հետ(լրամշակված տարբերակ)

 

 

 

 

 

«ԱԲՈՎՅԱՆԻ Ն.ՎԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ N5 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ